Fi­at Spi­der med Al­fa Ro­meo 4C mo­tor

BT - - BILER -

Vi kør­te den nye Ma­z­da MX- 5 ( bil­le­det) for et par uger si­den, og var svært be­gej­stret. Bi­len pro­du­ce­res og­så i en Fi­at- ud­ga­ve. Den kom­mer til at hed­de 124 Spi­der, og får Fi­ats eg­ne mo­to­rer og gear­kas­ser. Hvil­ket har ind­til nu væ­ret uvidst, men me­get ty­der nu på, at den bl. a. vil få den 1,7 li­ters tur­bo­mo­tor fra Al­fa 4C med 240 hk. Så man­ge kræf­ter i en MX- 5 ka­ros­se ly­der spæn­den­de. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.