Ere­kom­ne

Ra­ket og ta­ber først pu­sten ved 250 km/ t

BT - - BILER -

LØR­DAG 18. JULI 2015

Og­så for­fra lig­ner den nye top­mo­del sig selv. Med et de­sign, der klæ­der en­hver eks­klu­siv bo­lig. Lad væ­re med at ind­le­de et lys­kryds­ra­ce, hvis din mod­stan­der bæ­rer det­te skilt på hæk­ken. Du har tabt på for­hånd. El- ra­ket­ten kan le­ve­res med 19 el­ler 21 tom­mers fæl­f­ge. Sidst­nævn­te for­rin­ger ræk­ke­vid­den med ca. 10 km. pr. op­lad­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.