– NEJ TIL RI­IS Us­and­syn­li­ge part­ne­re

Bjar­ne Ri­is tak­ket væ­re for­hol­det til Saxo Bank. Men langt­fra al­le ste­der

BT - - SPORTEN -

LØR­DAG 18. JULI 2015

AG2R- LA MON­DI­A­LE:

For­di hol­det er fransk.

FDJ:

For­di hol­det er fransk.

TEAM KA­TUSHA:

Svært at fo­re­stil­le sig, at Bjar­ne Ri­is vil skift e én rus­sisk ejer ud med en an­den, i det­te til­fæl­de Igor Ma­ka­rov.

MO­VISTAR:

Hol­det har enesponsor, og der er ik­ke per­son­li­ge re­la­tio­ner til det span­ske hold.

TEAM SKY:

Har al­drig væ­ret in­ter­es­se­ret i en medsponsor og kan med sin nu­væ­ren­de nult­o­le­ran­ce- po­li­tik ik­ke ha­ve et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is.

ASTA­NA:

Ka­sak­hisk ejet og med sam­men­tøm­ret sponsor­grup­pe, der har for­sik­ret, at man er med til og med 2017- sæ­so­nen.

ORI­CA GRE­E­NED­GE:

Har et di­stinkt au­stralsk aft ryk, selv om man er på jagt eft er sponso­rer.

GI­ANT- ALPE­CIN:

Hol­det har en me­get stærk an­tido­ping­pro­fi l, der gi­vet­vis vil umu­lig­gø­re et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is.

LOTTO NL- JUM­BO:

Stærkt hol­land­sk præg med det na­tio­na­le lot­te­ri og en su­per­mar­kedskæ­de som ho­ved­sponso­rer. Stør­ste­delen af le­del­sen er li­ge­le­des hol­land­sk.

LOTTO- SOU­DAL:

Pen­ge er al­tid øn­ske­de, men Marc Ser­ge­ant har væ­ret en del af le­del­sen som sport­s­lig an­svar­lig i de se­ne­ste 12 år.

TIN­KOFF- SAXO:

For­kla­ring unød­ven­dig ...

Bjar­ne Ri­is ( i mid­ten) sam­men med Saxo Bank- bos­ser­ne Lars Sei­er Chri­sten­sen ( tv.) og Kim Four­nais ( th.). Mens Saxo Banks sponsor­pen­ge vil fal­de på et tørt sted hos man­ge Wor­ld Tour- hold, bli­ver det en ud­for­dring for Ri­is at over­be­vi­se hold om, at han skal spil­le en rolle.

Fotomontage: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.