Dal­gaard duk­ke­de FCN

BT - - SPORTEN -

SÅ VAR HAN

tilbage. Su­per­liga- top­sco­re­ren an­no 2014, Tho­mas Dal­gaard, skul­le ba­re bru­ge 16 mi­nut­ter for at bli­ve she­rif af den bed­ste dan­ske ræk­ke – med to scor­in­ger sik­re­de han søn­derjy­der­ne de tre po­int i Farum. Skul­le man ha­ve skre­vet kam­pre­fe­ra­tet in­den kam­pen, hav­de det vel set præ­cis så­dan ud, som det end­te. FC Nordsjælland med bol­den, Sønderjyske med lange afl eve­rin­ger og fy­sisk spil, Tho­mas Dal­gaard med må­le­ne.

Dal­gaard åb­ne­de sin må­l­kon­to eft er 10 mi­nut­ter. Her høv­le­de Pi­er­re Kan­strup en bold op mod FC Nord­s­jæl­lands un­ge mid­ter­for­svar. Bol­den end­te hos Dal­gaard, der tog et træk til høj­re og spar­ke­de den ind.

Seks mi­nut­ter se­ne­re foræ­re­de Pa­scal Gre­gor bol­den til Dra­ch­mann, der spil­le­de Dal­gaard, som med en iskold yder­si­de lag­de bol­den i mål.

Der­fra gik kam­pen i stå. FC Nordsjælland for­søg­te, men blev al­drig far­lig, og så kun­ne Sønderjyske hen­te en nem pre­mi­e­re- sejr over de un­ge nord­s­jæl­læn­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.