’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Dal­gaard

Jeg er ik­ke den bed­ste fod­bold­spil­ler, men jeg er må­ske en af de bed­ste i Dan­mark in­de i fel­tet. Jeg er i hvert fald ik­ke i tvivl om, at jeg er i top tre

fi k de at se, hvil­ken spil­ler jeg i vir­ke­lig­he­den var. Jeg er jo en målsco­rer, og ne­de i Hol­land var spil­ler­ne jo ek­stremt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.