Åh nej, ik­ke APOEL

Cypri­o­ti­ske APOEL har to gan­ge knust dan­ske mester­holds drøm­me om Champions League. Nu kan FCM få mu­lig­hed for at ta­ge hævn

BT - - SPORTEN - NE­ME­SIS Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk jeab@ sporten. dk HVAD BOW­LEN GEM­TE

LØR­DAG 18. JULI 2015

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Dansk klub­fod­bolds skræk­mod­stan­der.

Det præ­di­kat er næp­pe for stort at smæk­ke på cypri­o­ti­ske APOEL FC, der to gan­ge tid­li­ge­re har luk­ket po­r­ten til det forjæt­te­de Champions League- land for dan­ske klubhold: FC København i 2009 og AaB i sid­ste sæ­son.

Nu kan det væ­re op til FC Midtjylland at for­hin­dre al­le dår­li­ge gan­ge tre, ef­ter Cy­perns mester­hold blev truk­ket af bow­len som en mu­lig mod­stan­der i tred­je run­de af Champions League- kva­lif­ka­tio­nen. Først skal midtjy­der­ne dog selv for­bi Lin­coln Red Imps, mens APOEL skal eks­pe­de­re Vard­ar Skopje fra Ma­ke- do­ni­en ud, før re­van­che­op­gø­ret er en re­a­li­tet.

For­ti­dens skræk­ek­semp­ler skræm­mer dog ik­ke FC Midtjyl­lands Jakob Poul­sen.

» Det er ik­ke en lod­træk­ning, vi kan brok­ke os ret me­get over. Det er vel rig­tig godt, fak­tisk. Men jeg min­der li­ge om, at vi alt­så har en op­ga­ve at lø­se tirs­dag af­ten, « si­ger han til klub­bens hjem­mesi­de om re­tu­ro­p­gø­ret i Gi­bral­tar.

I Eu­ro­pa League var der an­der­le­des held i lod­træk­nings­sprøjten, da FC København, Brøndby og Randers fik til­delt de­res mu­li­ge mod­stan­de­re i tred­je run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen. FCK skal en tur til Tjek­ki­et og mø­de FK Jablo­nec, mens Brøndby skal op mod vin­de­ren af op­gø­ret mel­lem pol­ske Jagi­el­lo­nia Bi­a­ly­stok og Omo­nia Ni­co­sia fra Cy­pern.

De to kø­ben­havn­ske hold må for­ven­tes at gå vi­de­re ef­ter sej­re tors­dag af­ten, mens Randers’ avan­ce­ment er me­re tvivl­s­omt ef­ter 0- 0- kam­pen hjem­me mod El­fsborg. Skul­le kronjy­der­ne gå vi­de­re, ven­ter en­ten Odd fra Nor­ge el­ler ir­ske Sham­ro­ck.

LOD­TRÆK­NIN­GEN TIL

Champions League og Eu­ro­pa League før­te til fle­re in­ter­es­san­te kam­pe. Her er et ud­pluk ( se al­le kam­pe på si­de 18):

CHAMPIONS LEAGUE:

Pa­nat­hin­ai­kos - Club Brug­ge Yo­ung Boys - Mo­na­co CSKA Moskva - Spar­ta Prag Ra­pid Wi­en - Ajax Fe­ner­ba­h­ce - Shakh­tar Do­netsk Sa­ra­je­vo/ Lech Poz­nan - Ba­sel Red Bull Salz­burg - Malmö FF/ Zal­gi­ris Vil­ni­us

EU­RO­PA LEAGUE:

Shakh­ty­or So­li­gorsk/ Wol­fsber­ger AC - Dort­mund Stan­dard Liè­ge - Fe­ren­cva­ros/ Zej­lez­ni­car Sout­hamp­ton - Vi­tes­se At­hle­tic Club de Bil­bao - FH/ In­ter Baku

KAM­PE­NE SPIL­LES 28.- 29. JULI

med re­tur­kamp 4.- 5. au­gust

APOELs Vi­ni­ci­us ( tv). og Cil­li­an She­ri­dan jub­ler over et mål mod AaB i sid­ste sæ­sons Champions League- kva­li­fi­ka­tion. Nu skal hol­det mø­de FCM, men det bli­ver uden She­ri­dan, der er skif­tet til ri­va­ler­ne fra Omo­nia, som Brøndby kan kom­me til at mø­de i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nen. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.