Boi­le­sen af­vi­ser Ajax- træ­ner

BT - - SPORTEN -

AJAX- TRÆ­NER

Frank de Bo­er har væ­ret ude med en kon­tant mel­ding over for Ni­co­lai Boi­le­sen, som sat­ser på at fin­de en ny klub. Men dan­ske­ren af­vi­ser over for TV2 Sport, at han no­gen­sin­de skul­le ha­ve mod­ta­get et kon­trakt­til­bud, som de Bo­er har på­stå­et. » Jeg har valgt, at jeg ger­ne vil prø­ve no­get nyt. Men at jeg skul­le ha­ve sagt nej til så og så man­ge pen­ge, og at jeg skul­le ha­ve kræ­vet me­get me­re, det pas­ser slet ik­ke. Vi nå­e­de al­drig i kon­kre­te for­hand­lin­ger om en kon­trakt, « si­ger Boi­le­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.