Ca­sil­la skif­ter til Re­al Madrid

BT - - SPORTEN -

IKER CASILLAS

har ef­ter 25 år i den hvi­de Re­al Madrid- trø­je tak­ket af og skif­tet til po­rtu­gi­si­ske Po­r­to. Og nu har Madrid hen­tet hans af­lø­ser, hvis navn lig­ner for­bløf­fen­de me­get. S’et er spa­ret væk, da 28- åri­ge Ki­ko Ca­sil­la er ble­vet købt fri af Espanyol og har få­et en 5- årig kon­trakt hos ho­ved­stads­klub­ben. Ki­ko Ca­sil­la har tid­li­ge­re spil­let for bå­de Re­al Madrids an­det - og tred­je­hold, in­den han slog igen­nem i Espanyol. Og nu får han så chan­cen for at bli­ve første­må­l­mand i klub­ben, der vra­ge­de ham i før­ste om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.