DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

USA MLS, KLOK­KEN 01: 30 ( NAT TIL SØN­DAG) NEW YORK CI­TY FÅR PO­INT I KAM­PEN

Der spil­les Gold Cup i dis­se da­ge, som er mester­ska­ber­ne for de nor­da­me­ri­kan­ske lan­de, og vi er nu for­bi grup­pe­spil­let og frem­me ved kvart­fi na­len.

Næ­sten som al­tid spår book­ma­ker­ne, at Gold Cup- tro­fæ­et hav­ner hos en­ten USA el­ler Me­xi­co - med først­nævn­te som re­la­tivt klar fa­vo­rit.

Så­le­des har Nor­di­cBet blot 1,85 på, at USA lø­ber med tro­fæ­et, hvil­ket er et ud­slag af ame­ri­ka­ner­nes for­del af hjem­me­ba­ne og en på pa­pi­ret let kvart­fi na­le imod Cu­ba, mens Me­xi­co står i odds 2,60.

VM- kvart­fi na­li­ster­ne Cos­ta Ri­ca har skuff et så langt ved Gold Cup, og må­ske der­for er de helt op­pe i 10,50 gan­ge pen­ge­ne på at rej­se sig og vin­de fi na­len, mens man til gen­gæld kan sco­re sig solide odds på de to out­si­de­re Cu­ba og Hai­ti.

Hai­ti fås til 90 gan­ge pen­ge­ne, mens der er he­le odds 750 på en cu­bansk tri­umf.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.