1,90

BT - - SPORTEN -

Det kø­rer slet ik­ke for New Eng­land Re­vo­lu­tion for nu at si­ge det pænt. Man har tabt de se­ne­ste seks kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger og blot vun­det én af de se­ne­ste 12 kam­pe i alt, og spe­ci­elt hol­dets de­fen­siv har væ­ret skidt kø­ren­de. Den bli­ver ik­ke bed­re af, at hol­dets bed­ste for­sva­rer Jo­se Gon­cal­ves er uden­for med ka­ran­tæ­ne. Helt mod­sat er si­tu­a­tio­nen hos New York Ci­ty , som i den grad har fun­det for­men eft er en dår­lig sæ­son­start med 13 po­int og 14 mål i de se­ne­ste seks kam­pe. Det gi­ver in­gen me­ning, at New Eng­land er så store fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.