2,75

BT - - SPORTEN -

Vär­na­mo slut­te­de for­å­ret for­fær­de­ligt af med fi re ne­der­lag i træk, og spørgs­må­let er, om det kom­mer til at gå så me­get bed­re i den­ne kamp. Man har vig­ti­ge Ar­ch­ford Gutu i ka­ran­tæ­ne, og mø­der et Degerfors- hold, der var i stor­form før den kor­te som­mer­fe­rie. Vær­ter­ne vandt trods ude­ba­ne over det su­veræ­ne top­hold Jönköping Södra og hjem­me har man sco­ret gan­ske pænt med mål og al­le­re­de tre gan­ge vun­det med to mål el­ler me­re. Degerfors har oveni for­stær­ket sig med Emil Jo­hans­son, som skal væ­re en klar pro­fi l i Superettan.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.