Stin­ne Berg

BT - - INDBLIK -

• 43 år og selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de med sin virk­som­hed, som hed­der Stin­ne Berg Sund­heds­mis­sio­nen Pa­lo­epower. • Hun er født og op­vok­set på Fa­nø, hvor hun sta­dig bor. • Der­u­d­over har hun en ud­dan­nel­se som bio­pat fra Aar­hus, og hun er i gang med at åb­ne kli­nik i Lyng­by nord for København, li­ge­som hun har en af­de­ling i Es­b­jerg. • Hun er og­så for­fat­ter og har blandt an­det skre­vet bo­gen ’ Pa­le­opower – spis og træn dig sund og frisk’. • Hun er mor til en søn på 18 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.