Moves

BT - - KLUMME -

Moves er ejet af Fa­ce­book. Det er en me­get en­kel app, som hol­der øje med, hvor me­get du går, lø­ber og cyk­ler. Den er for­holds­vis præ­cis. Dog kan den godt fin­de på at no­te­re en stræk­ning som ‘ trans­port’, hvis du cyk­ler me­get hur­tigt el­ler jævnt, men det kan du nemt ret­te ma­nu­elt.

Det go­de ved den er, at du ik­ke skal slå den til el­ler fra. Den re­gi­stre­rer ba­re, hvad du gør, og hvor du gør det, og det gør det til en god og brug­bar be­gyn­de­rapp el­ler app til dig, som ger­ne vil føl­ge med i, hvor me­get du be­væ­ger dig i lø­bet af en dag og ik­ke har brug for så me­get an­det end det.

Moves er gra­tis og fås til bå­de An­droid og iPho­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.