Ni­ke+

BT - - STYRK DIT LIV - Al­ter­na­ti­ver:

Ni­ke+ er egent­lig skabt til grej og gad­gets om­kring Ni­kes pro­duk­ter, f. eks. Ni­kes fit­nes­sarm­bånd Fu­el­band, men plat­for­men i sig selv har go­de ap­ps og et in­spi­re­ren­de fæl­les­skab, hvor man kan sam­men­lig­ne sig selv med an­dre, få tips til træ­ning, ide­er til ru­te­plan­læg­ning osv. Ni­ke+ ud­vi­des hyp­pigt med nye mu­lig­he­der for at in­spi­re­re til træ­ning og be­væ­gel­se.

Der er man­ge ap­ps, som kan det sam­me in­den for be­stem­te om­rå­der, men Ni­ke har nu over 25 mio. bru­ge­re og man­ge mu­lig­he­der, som ik­ke kun er knyt­tet til nog­le en­kel­te sports­gre­ne, men til ak­ti­vi­tet i det he­le ta­get. Vil man hol­de sig til be­stem­te sports­gre­ne, er ap­ps som En­do­mon­do et godt valg til f. eks. løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.