Et kvar­ter på bog

BT - - BOG- FIX -

Vester­bro er et af de hip­pe­ste kvar­te­rer i København. Blandt an­det på grund af kio­sken KIHOSKH, der har et sor­ti­ment af se­ri­ø­se uden­land­ske øl og se­ri­ø­se uden­land­ske dag­bla­de. Nu har By­ens For­lag i sam­ar­bej­de med KIHOSKH ud­gi­vet ’ BÅV 2’, der er en ef­ter­føl­ger til ’ BÅV’, som hand­le­de om KIHOSKH. Den nye bog hand­ler om he­le by­de­len. For­fat­ter­ne er folk på Vester­bro. 113 si­der, 199 kro­ner.

We­e­kend - 18.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.