At leve på dansk

BT - - BOG- FIX -

Her er or­dent­lig be­lys­ning, pri­vi­li­ge­re­de børn, og så er vo­res skat­te­tryk ik­ke nød­ven­dig­vis en dår­lig ting. Det var nog­le af de er­fa­rin­ger, den bri­ti­ske jour­na­list He­len Rus­sell gjor­de sig, da hun flyt­te­de til Dan­mark. I bo­gen ’ Mit år som dan­sker’ for­tæl­ler hun om sin for­vand­ling fra stres­set re­dak­tør på et glit­tet ma­ga­sin i Lon­don til en in­tet min­dre end lyk­ke­lig småbørns­mor i Jyl­land. Tur­bi­ne, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.