Ob­ser­va­tø­rer: IS har an­vendt gift­gas i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) har an­gi­ve­ligt brugt gift­gas i et an­greb mod kur­disk kon­trol­le­re­de om­rå­der i ju­ni, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Det er Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der og den kur­di­ske mi­lits YPG, der be­skyl­der ter­r­or­be­væ­gel­sen for at ha­ve brugt det ke­mi­ske vå­ben. Iføl­ge YPG har IS an­gi­ve­ligt af­fy­ret ke­mi­ske pro­jek­ti­ler mod YPG- kon­trol­le­re­de om­rå­der ved by­en Ha­sa­ka om­kring 21. og 22. ju­ni. Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der op­ly­ser, at ob­ser­va­to­ri­et har do­ku­men­te­ret brug af gift­gas un­der et IS- an­greb nær Tel Bran 28. ju­ni.

En tals­mand fra det na­tio­na­le sik­ker­heds­råd i Det Hvi­de Hus be­kræf­ter, at man er op­mærk­som på for­ly­den­der­ne om brug af ke­mi­ske vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.