DE GRÆ­SKE BAN­KER ÅB­NER IGEN

BT - - NYHEDER -

I mor­gen genåb­ner de græ­ske ban­ker, der har væ­ret luk­ket si­den 29. ju­ni. Al­le­re­de tors­dag lød det fra den græ­ske re­ge­ring, at ban­ker­ne vil­le åb­ne mandag, men den­gang mang­le­de den for­mel­le god­ken­del­se. Den er nu i hus, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Trods genåb­nin­gen vil der sta­dig væ­re for­skel­li­ge for­mer for ka­pi­tal­kon­trol. Den nød­fi­nan­si­e­ring, som Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) har be­slut­tet at hæ­ve, skal sik­re, at de græ­ske ban­ker ik­ke lø­ber tør for kon­tan­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.