Hunde- gla­de

Hjerte­lig vel­komst til re­gent­par­ret i Grøn­lands næst­stør­ste by

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@bt.dk

Det dan­ske re­gent­par nå­e­de fre­dag til by­en Si­si­mi­ut på de­res to uger lange som­mer­togt rundt i Grøn­land. Si­si­mi­ut lig­ger i Vest­grøn­land ud mod Da­vis­stræ­det og er den næst­stør­ste by på øen med et ind­byg­ger­tal på ca. 5.460 per­so­ner.

Og i Si­si­mi­ut var det ik­ke kun be­bo­er­ne, der var gla­de for at mod­ta­ge dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik. En stor grøn­læn­der­hund var be­gej­stret for det roy­a­le be­søg – og især for Prins­ge­ma­len, der fik bå­de kys og kram af den store hund.

Be­søg i 10 by­er

I hav­nen var man­ge men­ne­sker sam­let for at by­de re­gent­par­ret vel­kom­men med store smil og hø­je hur­ra­er. Bå­de børn og vok­se i na­tio­nal­drag- ter og hvi­de anorak­ker vin­ke­de ivrigt, og gjor­de de­res for at få et bil­le­de af re­gent­par­ret på te­le­fo­nen.

Re­gent­par­rets som­mer­be­søg om­fat­ter vi­sit i ti by­er på den grøn­land­ske ve­st­kyst, hvor dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik sej­ler fra by til by med Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog. Tu­ren slut­ter i Nuuk, Grøn­lands ho­ved­stad, den 21. juli, hvor be­sø­get af­run­des med en re­cep­tion på ski­bet.

Fo­to: Linda Ka­strup

Prins Hen­rik bli­ver ta­get hjerte­ligt imod af en stor grøn­læn­der­hund.

Dron­ning Mar­gret­he på Cen­ter for Ark­tisk Tek­no­lo­gi, hvor der blev set på de­res store sten­sam­ling.

Re­gent­par­ret be­søg­te by­en Si­si­mi­ut, der lig­ger i Vest­grøn­land. By­en er den næst­stør­ste by i Grøn­land med et ind­byg­ger­tal på ca. 5.460 per­so­ner. Her fra hav­nen, hvor der ven­tes på kon­ge­ski­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.