Go­de va­ner

BT - - SUNDHED -

Gør det til en va­ne at væ­re en smu­le ak­tiv hver dag. Du kan en­ten selv læg­ge en plan for nog­le gå­el­ler cy­kel­tu­re, el­ler du kan få en fy­si­o­te­ra­pe­ut til at la­ve et træ­nings­pro­gram til dig, da rygs­mer­ter er me­get in­di­vi­du­el­le og der­for kræ­ver til­pas­ning til den en­kel­tes be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.