Er­kend

BT - - SUNDHED -

En un­der­sø­gel­se fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet vi­ser, at langt de fle­ste, der før har haft rygs­mer­ter, vil få det igen. Der­for er det vig­tigt, at du er­ken­der, at rygs­mer­ter­ne kan bli­ve en ledsa­ger re­sten af li­vet. Det kan gi­ve dig ro til ik­ke he­le ti­den at jag­te en ny spe­ci­a­list el­ler be­hand­lings­form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.