Tænk nyt

BT - - SUNDHED -

Må­ske kan du ik­ke læn­ge­re spil­le golf el­ler ord­ne ha­ven. Men for sta­dig at hol­de sig i gang bå­de fy­sisk og so­ci­alt, kan det væ­re, du skal prø­ve nye ak­ti­vi­te­ter som svøm­ning el­ler cykling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.