Vær so­ci­al

BT - - SUNDHED -

Ved ik­ke at mel­de sig ud af so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter og i ste­det væ­re sam­men med men­ne­sker, und­går man at fo­ku­se­re for me­get på sin smer­te, som der­for ik­ke vil fø­les så vold­som.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.