Drop sen­gen

FOREBYG SMER­TER

BT - - SUNDHED - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen / ni­tr@ bt. dk

Har man ondt i ryg­gen, bør man lig­ge mindst mu­ligt ned. Krop­pen bli­ver nem­lig svæk­ket, når den lig­ger stille. Ryg­gen he­ler hur­ti­ge­re, når den er i

be­væ­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.