Be­væg dig nor­malt

BT - - SUNDHED -

Din ryg he­ler bedst ved at væ­re i nor­mal be­væ­gel­se. Selv­om du har ondt i ryg­gen, er det vig­tigt, at du for så vidt mu­ligt fort­sæt­ter ar­bej­det og gør det, du nor­malt vil­le gø­re. Det er hver­ken ska­de­ligt el­ler far­ligt at bru­ge ryg­gen, når den gør

ondt.

hver dag og Du har for­ment­lig hørt rå­de­ne før, men at de kan væ­re med til at fore­byg­ge rygs­mer­ter, er nyt. En svensk un­der­sø­gel­se fra Ka­rol­in­ska In­sti­tut­tet tid­li­ge­re i år vi­ste, at ri­si­ko­en for at på­dra­ge sig va­ri­ge rygs­mer­ter bli­ver re­du­ce­ret med 52 pct., hvis man over­hol­der de fi re krav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.