Træ­ning

BT - - SUNDHED -

Lad ik­ke smer­ter­ne skræm­me dig. At und­gå ak­ti­vi­tet af frygt for, at det gør ondt vær­re, er for­kert. Tvær­ti­mod kan fy­si­sik ak­ti­vi­tet lin­dre. Gå, cykl, svøm el­ler brug stræ­kø­vel­ser til ryg­gen. Sørg for at var­me op, in­den du skal i ha­ven el­ler la­ve an­det fy­sisk ar

bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.