De sid­ste skal til først

BT - - NYHEDER -

Når den først an­kom­ne og­så kom­mer til først, går det fak­tisk lang­som­me­re for al­le, for­tæl­ler dan­ske for­ske­re. » Man gi­ver en mas­se per­so­ner et in­ci­ta­ment til at stille sig tid­ligt op i kø­en, og det gør i sid­ste en­de, at en mas­se per­so­ner kom­mer til at stå lang tid i kø, « for­tæl­ler pro­fes­sor Lars Pe­ter Øster­dal fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Hvis kø­en der­i­mod bli­ver af­vik­let, så de sid­ste kom­mer til først, vil folk æn­dre de­res for­vent­nin­ger til, hvor­når det kan be­ta­le sig at an­kom­me, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.