Los­ser var må­ske kæ­le­dyr

BT - - NYHEDER -

Et hals­bånd la­vet af bjør­ne­tæn­der er tegn på, at en 2.000 år gam­mel los- kil­ling blev holdt som kæ­le­dyr af for­ti­dens men­ne­sker i USA. Det vi­ser ny forsk­ning fra Uni­ver­si­ty of Dur­ham i Stor­bri­tan­ni­en. Los­sen blev be­gra­vet i en stor fæl­les­grav med men­ne­sker, hvor den lå i mid­ten af en ring af 22 ske­let­ter. » Det så respekt­fuldt ud. Dens po­ter var pla­ce­ret sam­let. Den var ty­de­lig­vis ik­ke ba­re ble­vet ka­stet ned i hul­let, « for­tæl­ler ph. d.- stu­de­ren­de An­gela Per­ri fra Uni­ver­si­ty of Dur­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.