3x

BT - - TV -

FOR A GOOD TI­ME, CALL ... Den re­ser­ve­re­de Lau­ren og den uku­e­li­ge Ka­tie er hin­an­dens mod­sæt­nin­ger. Men for at få råd til drøm­me­lej­lig­he­den i New York bli­ver de in­tro­du­ce­ret for hin­an­den af en be­kendt og går med til at de­le bo­lig.

DET HÆND­TE I SAINT- TRO­PEZ BRU­DENS FAR 2 Da An­nie an­non­ce­rer, at hun er ble­vet gravid, bli­ver hen­des far, Ge­or­ge, ka­stet ud i en se­ri­øs midt­vejskri­se.

Kl. 21.00

Kl. 20.00

Lau­ren Mil­ler og Ari Gray­nor.

Brød­re­ne Ro­ni og Zef er me­get for­skel­li­ge og ik­ke li­ge­frem per­le­ven­ner - det ska­ber ka­os og fa­mi­lie­for­vik­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.