Nak & æd

BT - - TV -

MAD­SE­RIE Det er marts, og Jør­gen og Ni­ko­laj er ta­get til Skjern Å, hvor der gem­mer sig en cow­boy- kon­fl ikt mel­lem to af om­rå­dets dyr. Nem­lig lak­sen og skar­ven! DR2 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.