FEM GO­DE RÅD TIL ALE­NE­TID

BT - - SØNDAG -

Oft e gi­ver plan­læg­ning min­dre stress, men plan­læg­ning kan ha­ve den mod­sat­te eff ekt. Giv dig selv lov til at und­gå, at alt skal væ­re ske­ma­lagt og gør no­get an­det, end hvad der er for­ven­tet. Giv dig selv tid til ik­ke at la­ve no­get. Det er sundt at få ren­set ho­ve­d­et og ik­ke la­ve no­get. Det gæl­der og­så børn. Slip den dår­li­ge samvit­tig­hed og ac­cep­tér, at du er nødt til at pri­o­ri­te­re dig selv først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.