STRESS

BT - - SØNDAG -

Fle­re og fl ere dan­ske­re fø­ler sig stres­set på ar­bejds­plad­sen. I den ny­e­ste dan­ske un­der­sø­gel­se af ar­bejds­mil­jø og hel­bred an­gi­ver 15 pro­cent af del­ta­ger­ne, at de fø­ler sig stres­set ’ he­le ti­den’ el­ler ’ oft e’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.