SPIL

BT - - SØNDAG -

Ma­ski­ner: Xbox One, PC Gen­re: He­ad­set

***** * An­tal­let af solg­te Xbox One- ma­ski­ner

I Dan­mark, er ik­ke im­po­ne­ren­de. Men i re­sten af ver­den er ma­ski­nen li­ge så po­pu­lær som PS4. Der­for kom­mer der en del læk­kert til­be­hør til Xbox, og Ste­el­se­ri­es har net­op ud­sendt sit helt nye he­ad­set. Pri­mært til Xbox One, men og­så til pc. Ly­den le­ve­res i en su­per­god kva­li­tet, med en rig­tig sprød bas til bl. a. store eks­plo­sio­ner. Det kan kob­les til Xbox’ trå­d­lø­se con­trol­ler, så du har stor be­væ­gel­ses­fri­hed. Pris­le­jet er li­ge om­kring 1.000 kr., hvil­ket mat­cher kva­li­te­ten godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.