ME­DI­TER

BT - - SØNDAG -

Når du me­di­te­rer, fal­der dit ner­ve­sy­stem til ro, og det kan der­for sty rke krop­pen og hjer­tet. Me­di­ta­tion får dig til at slip­pe tan­ke­myl­der og stress og gi­ver dig i ste­det for­ny­et ener­gi, luft og over­skud i hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.