Er på ki­ck off Jeg anbefaler

BT - - REJSER -

Fo­to: Nis­se Sau­er­land ( t. h.) er pro­mo­tor og ma­na­ger for de dan­ske bok­se­brød­re Mi­cki og Pa­tri­ck Ni­el­sen og den nu pen­sio­ne­re­de Mik­kel Kes­sler. Han bor i om­rå­det og er en rig­tig » Not­ting Hill boy « . The West­bour­ne ta­vern, 101 West­bour­ne Park Vil­las » Det per­fek­te sted for en øl på en solskin­s­dag. The West­bour­ne har et bredt ud­valg af øl fra mi­kro­bryg­ge­ri­er og en skøn ha­ve. « The Cow Pub, 89 West­bour­ne Park Ro­ad » The Cow har nu 20 år på ba­gen, hvil­ket er ungt for en Lon­don- pub, men det er det bed­ste sted i Not­ting Hill for en guiness, hvis nu reg­nen står ned. Og vej­ret kan hur­tigt sen­de én in­den­for i Lon­don! « Fo­und and Vi­sion, 104 Gol­bor­ne Ro­ad » Po­r­to­bel­lo Ro­ad og Gol­bor­ne Ro­ad er i sig selv op­lag­te til at ba­re at slen­dre rundt, men min ko­ne hol­der me­get af mar­ke­det og gen­brugs­bu­tik­ker­ne. Især Fo­und and Vi­sion på Gol­bor­ne Ro­ad, som er den før­en­de second hand- mo­de­bu­tik i om­rå­det. «

Po­r­to­bel­lo Ro­ad i Not­ting Hill- kvar­te­ret i Lon­don er kendt for si­ne ga­de­mar­ke­der, hvor man fin­der et stort ud­valg af blandt an­det an­tik­vi­te­ter, gen­brug­s­tøj, so­u­ve­nirs og grønt­sa­ger. Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.