Vandsjov på f

BT - - REJSER -

Fo­to:

Splash- ho­tel­ler­ne er po­pu­læ­re blandt bør­ne­fa­mi­li­er, der ger­ne vil slap­pe af og hyg­ge sig sam­men. Og det er der rig mu­lig­hed for på ik­ke mindst Ali Bey- resor­tet, som BT Rej­sers skri­bents to døtre var vil­de med. Lars Hen­rik Aa­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.