Fa­mi­lie­fe­ri­en

BT - - REJSER - SPLASH I TYR­KI­ET

Op­hold:

Den før­ste uge bo­e­de BT Rej­ser på det fi­re- en- halv­stjer­ne­de Club Ali Bey Ma­nav­gat. Den føl­gen­de på det fi­re­stjer­ne­de og me­get skan­di­na­visk- ori­en­te­re­de Se­ven Seas Si­de. Beg­ge er store all in­clu­si­ve- resorts med ad­skil­li­ge po­ols, ind­byg­get vand­land og an­dre ak­ti­vi­te­ter. Vand­lan­det på Ali Bey er dog det stør­ste, bed­ste og mest action­præ­ge­de.

En uge i høj­sæ­so­nen på Ali Bey- resor­tet ved Ma­nav­gat ko­ster for en vok­sen med StarTours fra 6.448 kr. En uge i høj­sæ­so­nen på Blue Vil­la­ge- resor­tet Se­ven Seas i Si­de ko­ster for en vok­sen med StarTours fra 5.208 kr.

startours. dk

Pris:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.