’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Oleg Tin­kov

Alt­så, hvis Lars kom­mer med et for­slag, så ser vi på det, men vi har ik­ke pro­ble­mer med sponso­rer til den næ­ste sæ­son

hvi­le­da­gen i Pau, at han for­ven­te­de en snak med Oleg Tin­kov umid­del­bart ef­ter af­slut­nin­gen i Pa­ris, hvor de skul­le ven­de et sam­ar­bej­de i næ­ste sæ­son. En mu­lig­hed, som Lars Sei­er Chri­sten­sen på in­gen må­de af­vi­ste. Men det kan væ­re, at den dan­ske bank- boss må nø­jes med en glad af­ten med sin rus­si­ske kol­le­ga.

» Lars er al­tid vel­kom­men til at de­le en fla­ske vin med mig – det er in­tet pro­blem. «

Så du fort­sæt­ter ik­ke med Saxo Bank næ­ste år?

» Alt­så, hvis Lars kom­mer med et for­slag, så ser vi på det, men vi har ik­ke pro­ble­mer med sponso­rer til den næ­ste sæ­son, « sag­de Oleg Tin­kov, der i et in­ter­view med DR lan­ce­re­de tan­ken om at gå ale­ne næ­ste år.

Ba­ner det vej­en for Ri­is?

Hvis br­ud­det bli­ver en re­a­li­tet, og Saxo Bank fort­sat har en in­ter­es­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.