Stå­le Sol­bak­kens store pusl Tho­mas Dela­ney Stå­le Sol­bak­ken

BT - - SUPERLIGA -

at in­te­gre­re. Han ken­der sta­ben, spil­ler­ne og har træ­net her i lang tid, så han kom­mer hur­tigt ind. «

Da­ni­el Amar­tey, du og Wil­li­am Kvist skal kæm­pe om to plad­ser på midt­ba­nen. Hvem træk­ker nit­ten?

» Det må du ta­ge med Stå­le. Men øget kon­kur­ren­ce skal ger­ne gø­re os bed­re, og så kan det godt væ­re, at det ko­ster lidt spil­le­tid. « Fryg­ter du for din start­plads? » Nej det gør jeg ik­ke. Men hvis Wil­li­am skal spil­le, skal én af os jo ud. «

FCK- ma­na­ge­ren ser kun til­gan­gen af Kvist og den skær­pe­de kon­kur­ren­ce på midt­ba­nen som en po­si­tiv ting.

Hvor­dan bli­ver det at få Wil­li­am Kvist ind i trup­pen?

» Det bli­ver godt. Wil­li­am bli­ver bå­de på og uden for ba­nen en vig­tig spil­ler for os i FCK. Han kom­mer med en stor ro, or­ga­ni­sa­tion og le­der­skab, og så vil­le vi me­get ger­ne ha­ve ham tilbage som pas­nings­spil­ler. Vi får et stær­ke­re fun­da­ment og en stærk gar­de­ring. «

Han har ik­ke spil­let me­get de se­ne­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.