Be­chs tre ve­je til

BT - - SUPERLIGA -

De­di­ka­tion: » De­di­ka­tion er den helt af­gø­ren­de ting. Det kan jeg mær­ke bå­de ind­ven­digt og ud­ven­digt for klub­ben. Hvis man sæt­ter sig det højst mu­li­ge mål, skal man ed­der­ma­me og­så væ­re pa­rat til at yde for det. ’ Al­le vil ger­ne i him­len, men ik­ke så man­ge er pa­ra­te til at dø for det’. Hvis vi ik­ke er klar til det i Brøndby, bli­ver vi ik­ke num­mer ét. For de an­dre gør og­så rig­tig man­ge go­de ting. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.