- guld

BT - - SUPERLIGA -

Kon­ti­nu­i­tet: » Hvis man over­ho­ve­det kan kø­be sig til et mester­skab, ko­ster det rig­tig man­ge pen­ge. Jeg tror me­get me­re som fod­bold­men­ne­ske på, at kon­ti­nu­i­tet i ar­bej­det kan fl yt­te os al­le sam­men. Kon­ti­nu­i­tet vil der­for væ­re et vig­tigt nøg­le­be­greb. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.