Bi­an­chi død ef­ter må­ne­der i ko­ma

Kevin Magnus­sen er blandt de For­mel 1- kø­re­re, der ud­tryk­ker de­res sorg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MIN­DE­ORD Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk Fo­to: Action Ima­ges

Kevin Magnus­sen var blandt de man­ge pro­mi­nen­te nav­ne i For­mel 1- ver­de­nen, der i går ud­tryk­te sorg over ta­bet af 25- åri­ge Ju­les Bi­an­chi, der dø­de ef­ter at ha­ve lig­get i ko­ma i ni må­ne­der som føl­ge af sin ulyk­ke på Suzuka- ba­nen i Ja­pan 5. ok­to­ber sid­ste år.

’ Hvil i fred, Ju­les. Et kæm­pe ta­lent og et stort tab for mo­tor­spor­ten. Tan­ker­ne går til fa­mi­lie og ven­ner,’ skrev den dan­ske test­kø­rer for McLaren på Twit­ter.

Den fran­ske Marus­sia- kø­rer på­drog sig hjer­ne­trau­mer, da han i si­len­de regn mi­ste­de kon­trol­len over bi­len og ham­ren­de ind en kr­an­vogn, der var ved at fjer­ne Adri­an Su­tils foru­lyk­ke­de Sau­ber- ra­cer, og har lig­get i ko­ma li­ge si­den – først på et ho­spi­tal i Ja­pan og si­den nær sin fa­mi­lie i den fran­ske by Ni­ce. Døds­fal­det er det før­ste i For­mel 1, si­den den bra­si­li­an­ske le­gen­de Ayr­ton Sen­na blev dræbt på Imo­la- ba­nen un­der San Ma­ri­nos Grand Prix i 1994.

’ Ju­les kæm­pe­de li­ge til det sid­ste, som han al­tid gjor­de, men i dag slut­te­de hans kamp,’ skrev fa­mi­li­en nat­ten til i går på Fa­ce­book, hvor den og­så tak­ke­de læ­ger­ne i bå­de Ja­pan og Frankrig og for støt­ten fra nær og fjern.

Må ik­ke ske igen

Ud over Kevin Magnus­sen var blandt an­dre dan­ske­rens team­kam­me­rat hos McLaren, Jen­son But­ton, og den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster Lewis Ha­milt­on ude at kon­do­le­re på Twit­ter.

’ En trist, trist dag i dag. Bed ven­ligst for Ju­les’ kæ­re. Hvil i fred, Ju­les. Må Gud vel­sig­ne dig,’ skrev Ha­milt­on.

For­mel 1- boss Ber­nie Ec­c­le­sto­ne be­nyt­te­de ta­bet til at slå et slag for sik­ker­he­den.

» Det var så trist at hø­re nyhe­den om Ju­les. Vi kom­mer til at sav­ne en me­get ta­lent­fuld kø­rer og en vir­ke­lig dej­lig per­son. Vi må al­drig la­de no­get så­dant ske igen, « sag­de han i går iføl­ge for­mu­la1. com.

Ju­les Bi­an­chi nå­e­de at kø­re to sæ­so­ner i For­mel 1 og no­te­re­de sig for i alt to po­int i sin Marus­sia- ra­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.