Bren­dan Rod­gers fa­vo­rit til fy­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ke­ren SkyBet er som al­tid le­ve­rings­dyg­tig i en mas­se sjove ma­na­ger- og trans­fer­væd­de­mål her i den var­me som­mer­tid, og in­ter­es­sant er det at kig­ge nær­me­re på, hvem der først bli­ver fy­ret i Pre­mi­er League.

Selv ik­ke køb af Ro­ber­to Fir­mi­no, Nat­ha­ni­el Cly­ne, Ja­mes Mil­ner og Dan­ny Ings har kun­net for­hin­dre, at Bren­dan Rod­gers er fa­vo­rit­ten til at få spar­ket først. Liverpool- ma­na­ge­ren er helt ne­de i 3,50.

Qu­ique Flores er næ­ste mand på li­sten. Selv om Wat­fords nye ma­na­ger tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for At­léti­co Madrid, står han blot i seks gan­ge pen­ge­ne på at bli­ve fy­ret som den før­ste, mens det må­ske er end­nu me­re over­ra­sken­de, at Tim Sherwood føl­ger li­ge eft er trods en fl ot be­gyn­del­se i Aston Villa med for­bli­ven i Pre­mi­er League og FA Cup- fi na­le.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.