DEN LANGE 19. JULI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPILSTOP SØN­DAG 13.25

TID NR KAMP

01- 12

12- 12

01- 123

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Hels­ing­borg er in­de i en me­get dår­lig sti­me, som AIK bør kun­ne ud­nyt­te til sin for­del. Det lig­ner en me­get åben kamp i As­sy­riska, hvor beg­ge hold bør kom­me på tav­len. Vi run­der af i Aar­hus, hvor de lo­ka­le hel­te fra AGF får en me­get svær kamp mod Brøndby, der bør vin­de ret kom­forta­belt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.