DEN SIK­RE

1,81

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ST. GAL­LEN - LU­GA­NO SCHWEIZ SU­PER LEAGUE, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Lu­ga­no er en­de­lig tilbage i den bed­ste ræk­ke i Schweiz, men det bli­ver be­stemt ik­ke klas­sisk over­le­vel­ses­fod­bold, som man by­der på. Lu­ga­no har nem­lig an­sat den tjek­ki­ske træ­ner Zde­nek Ze­man, der er be­rømt og be­ryg­tet for en ul­tra- off en­siv stil, som nok er un­der­hol­den­de at se på, men som i hvert fald på det se­ne­ste ik­ke har gi­vet spe­ci­elt go­de resultater. Nu er Lu­ga­no så næ­ste stop for ham, og her blæ­ses der og­så til an­greb fra før­ste fl øjt. St. Gal­len var i sid­ste sæ­son sær­de­les må­l­rig med 3,39 mål pr. kamp, så mon ik­ke der kom­mer tre mål?

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.