DEN FAVORABLE

1,82

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB - HO­BRO DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 13: 30 OB VIN­DER KAM­PEN

OB vir­ker til at væ­re på ret­te vej. Ind er kom­met spæn­den­de spil­le­re som Oli­ver Lund, Ras­mus Fester­sen og Mo­ha­med El Ma­kri­ni er kom­met til li­ge­som træ­ner Kent Ni­el­sen, og selv om de­fen­si­ven ser lidt ty nd ud eft er ta­be­ne af Da­ni­el Hø­egh og må­l­mand Mads Toppel, vir­ker OB sta­dig til at væ­re sty rket i for­hold til den for­gang­ne sæ­son. Det gør Ho­bro mil­dest talt ik­ke. Væk er den su­veræ­ne top­sco­rer Mads Hvil­som, Mik­kel Thygesen og Martin Thom­sen, uden er­stat­nin­ger­ne hol­der sam­me ni­veau, og oven i er Qu­in­cy An­ti­pas ska­det. 1- tal­let prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.