SIS­SE FI­SKER

BT - - SUNDHED -

1976: Født i Tårs ved Hjør­ring i Nord­jyl­land

1992- 1995: Gik på Hjør­ring

Gym­na­si­um

1997- 2000: Gik på Aka­de­mi­et for Kom­mu­ni­ka­tion på Ni­els Bro­ck i København

2000- 2001: Prak­tik på TVDan­mark/ Ka­nal 2 i Sko­vlun­de. Løb sit før­ste Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon som lø­ben­de repor­ter for TVDan­mark

2001- 2006: ’ TV 2 Sporten’ 2005: Del­ta­ger i ’ Vild med

dans’

2007- 2015: DR ’ Aft ens­howet’ 2013: Gift med sin 35- åri­ge mand Su­ne Mo­gen­sen. Sam­men har de Samu­el og Isak på hen­hold­vis 5 og 3 år.

2015: Vært på ’ Skat el­ler skram­mel’ og ’ Et glimt af Dan­mark’. Til novem­ber for­fat­ter til sin før­ste bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.