SLAG­TE­REN FRA LY­ON

BT - - HISTORIE -

Klaus Bar­bie:

Og­så kendt som ’ Slag­te­ren fra Ly­on’. Han var un­der kri­gen chef for Gesta­po i Frankrig, der var det hem­me­li­ge statspo­li­ti for det na­zi­sti­ske sty­re. Her var han bl. a. kendt for per­son­ligt at tor­tu­re­re mænd, kvin­der og børn på an­densa­len af ho­tel Ter­mi­nus i Ly­on. Hans tor­tu­rof­re kun­ne ef­ter kri­gen for­tæl­le, hvor­dan Bar­bie stille lo, mens han tor­tu­re­re­de dem. Klaus Bar­bie var og­så man­den, der ud­stak or­dre om at depor­te­re jø­di­ske børn fra et bør­ne­hjem i Ly­on til Aus­chwitz, hvor de blev dræbt. Ef­ter kri­gen stak Bar­bie af til Bo­li­via, hvor han bo­sat­te sig un­der nav­net Klaus Alt­mann. Han blev si­den hver­vet som spion for den ty­ske uden­rigs­ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, BND. I 1972 blev hans iden­ti­tet af­slø­ret, da han blev fun­det af nog­le fran­ske na­zi­jæ­ge­re. Ef­ter et åre­langt tov­træk­ke­ri blev han ud­le­ve­ret fra Bo­li­via til Frankrig i 1982, hvor han blev rets­for­fulgt og dømt for for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den og fængs­let frem til sin død i 1991.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.