De 10 mest ja­ge­de na­zi­for­bry­de­re

BT - - HISTORIE -

Dis­se 10 na­zi- for­bry­de­re fi­gu­re­rer på Si­mon Wie­sent­hal Cen­trets li­ste for 2015 over de vær­ste af de til­ba­ge­væ­ren­de og ustraf­fe­de na­zi- for­bry­de­re.

1. Ger­hard Som­mer Bor i Tys­kland. Stod an­gi­ve­ligt bag mas­sa­kren på hund­red­vis af ci­vi­le i lands­by­en Sant’An­na di Sta­zze­ma i Tosca­na d. 12 au­gust 1944. Blev tid­li­ge­re i år af dom­sto­le­ne i Tys­kland er­klæ­ret for de­ment til en rets­sag.

2. Vla­di­mir Ka­tri­uk Ukrai­ner. Grove for­bry­del­ser mod jø­der og ik­ke- jø­der i Hvi­derusland. Flyt­te­de ef­ter kri­gen til Ca­na­da, hvor han dø­de i maj i år.

3. Al­fred Stark Bor i Tysk- land. Be­skyl­des for at ha­ve myr­det ita­li­en­ske fan­ger på den græ­ske ø Ke­fa­lo­nia.

4. Jo­hann Ro­bert Riss Bor i Tys­kland. An­kla­ges for at ha­ve myr­det ci­vi­le i Ita­li­en. 5. Unavn­gi­ven per­son Bo­sat i Dan­mark og an­kla­ges for at ha­ve myr­det jø­der i Hvi­derusland.

6. Unavn­gi­ven per­son Bor i Tys­kland. An­kla­ges for at ha­ve med­vir­ket til mord på un­gar­ske jø­der i Aus­chwitz.

7. Unavn­gi­ven per­son Bor i Nor­ge. An­kla­ges for at ha­ve med­vir­ket til mord på jø­der i bå­de Po­len og Ukrai­ne.

8. Oskar Grö­ning Bor i Tys­kland. Dømt for med­vir­ken til mord på un­gar­ske jø­der i Aus­chwitz.

9. Al­gi­man­tas Dail­i­de Bo­sat i Tys­kland. An­kla­ges for at ha­ve ar­re­ste­ret jø­der

og po­lak­ker for det hem­me­li­ge na­zi- po­li­ti.

10. Hel­mut Ober­lan­de Bor i Ca­na­da. An­kla­ges for med­vir­ken til mord på 23.000 ci­vi­le jø­der i Ukrai­ne.

Kil­de: Si­mon Wi­sent­hal Cen­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.