SKRIVEBORDSMORDEREN

BT - - HISTORIE -

Adolf Ei­ch­mann:

Østrigsk­født SS-of­fi­cer, som var an­svar­lig for, at mil­li­o­ner af jø­der blev depor­te­ret til ud­ryd­del­ses­lej­re­ne. Ei­ch­mann var hjer­nen bag den store skit­se til jø­de­ud­ryd­del­ser­ne og or­ga­ni­se­re­de, hvor­dan jø­der over he­le Eu­ro­pa skul­le trans­por­te­res til kon­cen­tra­tions­lej­re­ne. Han flyg­te­de fra Østrig til Ar­gen­ti­na ef­ter kri­gens af­slut­ning, hvor han bo­sat­te sig un­der nav­net Ri­car­do Kle­ment. I 1960 blev han dog fun­det af den is­ra­el­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, Mos­sad, der brag­te ham til Is­ra­el, hvor han blev rets­for­fulgt un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed og idømt døds­straf. Ef­ter­føl­gen­de blev han hængt i Ram­leh- fængs­let i 1962. Han blev 56 år gam­mel. Ei­ch­manns til­fæl­de er det ene­ste, hvor Is­ra­el har ud­ført en døds­straf.

Fo­tos: AFP/ Scan­pix/ PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.